Toto je rezervační řád multifunkční sportovní haly, který zohledňuje pravidla rezervace všech jejích prostor. Přihlášením do rezervačního systému vyslovujete s tímto řádem souhlas a zavazujete se ho ve všech bodech dodržovat.

 1. Rezervace učiněná prostřednictvím webové aplikace na stránkách kasphory.isportsystem.cz je závazná.
 2. Rezervaci je možno zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované lekce prostřednictvím webové aplikace.
 3. V případě Vaší nepřítomnosti na lekci, která byla rezervovaná a nebyla včas omluvena, jsme nuceni Vám účtovat standardní poplatek za lekci dle platného ceníku. Při opakování neomluvené nepřítomnosti Vám může být zrušena možnost další rezervace.
 4. Halu a všechny její prostory je možné si rezervovat nejpozději 6 hodin  před začátkem vámi vybrané hodiny. Rezervujte si prosím své hodiny s dostatečným předstihem.
 5. Telefonicky je možno halu rezervovat nejpozději 3 hodiny před začátkem vámi vybrané hodiny.
 6. Permanentka opravňuje držitele k danému počtu vstupů podle výše nabitého kreditu.
 7. Nevyčerpaný kredit propadá a poskytovatel jeho hodnotu nevrací.
 8. Minimální částka pro aktivaci kreditu je 500 Kč. Platba se provádí v kanceláři haly.
 9. Ceny za cvičení se řídí vždy aktuálním ceníkem.
 10. Rezervaci do Fitness není potřeba dělat dopředu. Záložka "Fitness" slouží k informování veřejnosti o aktuálním vytížení posilovny. Pro veřejnost jsou zpřístupněné prostory v odpoledních hodinách a o víkendu. 
 11. Pokud budete mít jakýkoliv problém s vaší rezervací, kontaktujte nás telefonicky, pokusíme se problém vyřešit k oboustranné spokojenosti.